Start

Witamy Państwa na stronach DTBS Spółka z o.o. w Dębnie

Jest nam niezmiernie miło powitać Państwa na stronie internetowej DTBS Spółka z o.o w Dębnie. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług oraz zapraszamy do współpracy.

 

Życzymy miłego przeglądania naszej strony

Aktualności
2019-12-02
Klauzula informacyjna RODO
1. Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Dębnie [Droga Zielona 1, 74-400 Dębno; tel. 95 76 02 444]. 2.Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: iod@dtbs-debno.pl
2010-08-02
Infrastruktura komunalna DTBS
Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Dębnie powstała w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W tym celu podjęto Uchwałę nr XLIII/307/2001 Rady Miasta i Gminy w Dębnie z dnia 27 września 2001 roku w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” w Dębnie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oferta

zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
wynajem nieruchomości na własny rachunek,
wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
wykonywanie różnych prac budowlanych.

O firmie

Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w obecnej formie organizacyjnej działa od 01 stycznia 2002 roku w wyniku likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej". Przedmiotem działalności Zakładu jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi na zlecenie. Zakład zatrudnia 3 licencjonowanych zarządców nieruchomości.