Start

Witamy Państwa na stronach DTBS Spółka z o.o. w Dębnie

Jest nam niezmiernie miło powitać Państwa na stronie internetowej DTBS Spółka z o.o w Dębnie. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług oraz zapraszamy do współpracy.

 

Życzymy miłego przeglądania naszej strony

Aktualności
2018-09-10
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, co następuje:
2010-08-02
Infrastruktura komunalna DTBS
Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Dębnie powstała w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W tym celu podjęto Uchwałę nr XLIII/307/2001 Rady Miasta i Gminy w Dębnie z dnia 27 września 2001 roku w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” w Dębnie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oferta

zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
wynajem nieruchomości na własny rachunek,
wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
wykonywanie różnych prac budowlanych.

O firmie

Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w obecnej formie organizacyjnej działa od 01 stycznia 2002 roku w wyniku likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej". Przedmiotem działalności Zakładu jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi na zlecenie. Zakład zatrudnia 3 licencjonowanych zarządców nieruchomości.