Kontakt
Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Ul. Droga Zielona 1
74-400 Dębno
tel/fax 0 prefiks 95 76 02 444, 0 prefiks 95 76 03 082

Sekretariat: sekretariat@dtbs-debno.pl
Prezes: jan.robak@dtbs-debno.pl

Oferta

zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
wynajem nieruchomości na własny rachunek,
wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
wykonywanie różnych prac budowlanych.

O firmie

Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w obecnej formie organizacyjnej działa od 01 stycznia 2002 roku w wyniku likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej". Przedmiotem działalności Zakładu jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi na zlecenie. Zakład zatrudnia 3 licencjonowanych zarządców nieruchomości.