Biuletyn Informacji Publicznej Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

2010-07-30 16:03:59
Zapytanie o cenę od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
tytuł zamówienia
data publikacji
status składania oferty


zakończone

                                                                                           

Zgodność z rozporządzeniem: MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie BIP
Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
Obsługa techniczna: B2Internet
System reklamy Test