Wynajem

do wynajęcia od 01.01.2011 roku

1. Magazyn o powierzchni 350,05 m2

2. Magazyn o powierzchni 208,68 m2

Lokalizacja: 74-400 Dębno, ul. Droga Zielona 1

Lokal -  powierzchnia 81,01 m2

Lokal -  powierzchnia 25,05 m2

Lokal -  powierzchnia 24,00 m2

Lokal – powierzchnia 53,00 m2

Lokal – powierzchnia 121,79 m2

Oferta

zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
wynajem nieruchomości na własny rachunek,
wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
wykonywanie różnych prac budowlanych.

O firmie

Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w obecnej formie organizacyjnej działa od 01 stycznia 2002 roku w wyniku likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej". Przedmiotem działalności Zakładu jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi na zlecenie. Zakład zatrudnia 3 licencjonowanych zarządców nieruchomości.