Wszystkimi cmentarzami na terenie gminy Dębno administruje DTBS Sp. zo.o.
i wszystkie płatności należ wnosić na konto administratora:

dane do płatności:
DTBS Sp. z o.o. ul. Droga Zielona 1 Dębno
nr konta: 39 8355 0009 0016 4438 2000 0213

w tytule płatności można podać nr grobu
i obowiązkowo trzeba podać imię i nazwisko zmarłego oraz cmentarz

Opłaty za groby

Lp. Rodzaj grobu  Cena
1.

 Grób dziecięcy (do 6lat) - opłata na 20lat

 150 zł
2.

 Grób pojedynczy - opłata na 20 lat

 550 zł
3.

 Grób rodzinny - opłata na 20 lat

 1 000 zł

Po upływie 20 lat na pisemny wniosek opiekuna grobu, opłaty za grób można wnosić w ratach.

(wniosek o rozłożenie na raty jest w Menu "Do pobrania")
(Zgodnie z zarzadzeniem nr 92/42/2013 Rady miasta)

 

Inne opłaty związane z korzystaniem z Cmentarza

Lp. Rodzaj grobu  Cena
1.

 Wjazd na cmentarz

(Opłata za wjazd na cmentarz dotyczy każdorazowego wjazdu pojazdów na teren cmentarza i nie dotyczy osób niepełnosprawnych, pojazdów uprzywilejowanych, karawanu w dniu ceremonii pogrzebowej oraz wywozu odpadów z pojemników i urządzeń do gromadzenia nieczystości płynnych i odpadów stałych)

 30 zł
2.

 Opłata za korzystanie z kaplic przedpogrzebowych stanowiących własność gminy w Cychrach i w Dolsku
(od wystawienia zwłok)

 50 zł
3.

 Opłata za czynności administracyjno-terenowe związane z ekshumacją na terenie cmentarzy

80 zł

 Zgodnie z zarzadzeniem nr 92/42/2013 Rady miasta